SAGEM.THE.CZ

server
Zajímavosti v EEPROM
Cílem tohoto článku je ukázat některé zvláštnosti, které se skrývají v EEPROM paměti telefonů značky Sagem. Je pravdou že běžný uživatel je při práci s telefonem nevyužije, ale některé z nich určitě stojí za zmínku. Kvůli možnému nebezpečí poškození telefonu nebudu raději uvádět přesný obsah konkrétních polí. Při změně některých z nich totiž může dojít v občas k zablokování telefonu a oprava nemusí být vždy jednoduchá.
Vydáno: 27. 07. 2004 | Přečtení: 4734
Autor: Tomáš Macek | Komentáře (3) | Tisk článku | Info email

 
Radio FM
Již před několika lety se objevil způsob jak docílit toho aby se v menu telefonu objevila položka Radio FM. Tuto metodu popisoval na svých stránkách Sagemák a bylo možné ji použít již u telefonů řady 8xx, 9xx a novějších. Bohužel ani po této aktivaci však rádio v telefonu nepracovalo. Důvod byl prostý – pro poslech rádia jste museli mít speciální baterii s integrovaným Radio FM modulem, který se propojoval zvláštním kabelem se základní deskou telefonu. Jakmile telefon detekoval tuto baterii, objevila se v menu Příslušenství potřebná položka a rádio bylo možné používat. Bohužel baterie s potřebným modulem existovaly tuším pouze pro řadu 8xx a pak Sagem přestal tuto metodu používat. Je to dle mého názoru škoda protože i přes trochu vyšší rozměr baterie by možnost poslouchat rádio spousta lidí ocenila.
A jak šlo v EEPROM ovlivnit chování rádia? Pro veškerá nastavení bylo vyhrazeno 35 paměťových polí díky kterým jste mohli zvolit hlasitost rádia při použití handsfree nebo bez něho, naladěná frekvence při stratu telefonu (87,50 – 108,00), mono nebo stereo příjem, počet stanic složitelných v telefonu (maximální počet 30) a nakonec seznam vašich vybraných stanic spolu s jejich frekvencí a přiřazeným názvem.

Field 16171 až 16176 - Programovací tlačítka
Tyto ovládací prvky Sagem používá již od počátku. Hlavní výhodou je možnost rychlého přístupu k předdefinovaným funkcím. Málo známé jsou však již možné hrátky s těmito tlačítky v EEPROM. Je možné nastavit napevno každému programovacímu tlačítku jednu konkrétní funkci a zakázat možnost předefinovat toto nastavení (toto se provádí u modelů určených například pro Vodafone). Další možností je například změnit si seznam předdefinovaných funkcí k obrazu svému – můžete si vybrat které funkce chcete, nastavit si jejich pořadí a popřípadě i jejich parametry. Na toto téma zde na serveru naleznete článek s návodem jak to udělat. Jednou z nejzajímavějších možností bylo nastavení dvou různých funkcí na jedinou programovatelnou klávesu. Krátkým stiskem byla aktivována první funkce a dvojitým zmáčknutím druhá (funguje na telefonech řady 30xx a pravděpodobně i na 9xx). U nových telefonů se používají již jen dvě programovatelné klávesy avšak v EEPROM je možnost nastavit tři One touch tlačítka pro starší modely. Trochu zvláštností je možnost změny i čtvrté programovací klávesy určené pro tzv. adventure telefony (sem spadá telefon MW X1, který byl však pouze ve speciální akci a nikdy se oficiálně neprodával běžným zákazníkům).

Programovatelná klávesa navíc
Díky EEPROM fieldu 245 je možné získat jednu programovatelnou klávesu navíc. Jedná se o klávesu 1, po jejímž delším stisku v pohotovostním dojde k volání do hlasové schránky. Field 245 má velikost 23 bajtů a je v něm definováno jak název tak i volané číslo. Změnou pole je tedy možné volat po stisku klávesy 1 na libovolné vlastní číslo. Tato metoda však závisí také na použité SIM kartě a nemusí tedy vždy fungovat.

Uvítací, závěrečné texty a loga
Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji objevuje v závislosti na modelu různý uvítací a ukončovací text. V menu telefonu (např. u modelu MC 920) byla možnost část tohoto textu nahradit textem vlastním. Díky EEPROM máte možnost přepsat kompletní texty při startu a vypnutí telefonu. Není pak tedy problém aby se telefon zapínal s textem KRASNY DEN FESAKU a vypínal s větičkou JSI PROSTE UZASNY :-). Tím však tyto hrátky nekončí – pokud používáte telefon řady 93x a vyšší s grafickým displejem není problém tento text zaměnit obrázkem. Pomocí programu Sagem logo tool můžete do EEPROM uložit dva obrázky které se objeví při startu nebo vypnutí telefonu. Navíc lze pomocí pole 16140 (pozor je chráněné kontrolním součtem) tyto obrázky animovat – místo aby se jen objevily je možné nechat je plynule scrollovat (najíždět od spodní strany displeje).

Názvy sítí
Další možností jak změnit maličko vzhled displeje je změnit si název sítě Vašeho operátora. Tato možnost funguje až na výjimky u všech modelů (u nových telefonů však závisí také na firmwaru a SIM kartě kterou používáte). Pomocí fieldů 241-244 je možné změnit názvy tří sítí na vlastní. Není tedy problém aby na Vás z displeje svítilo místo názvu Vaší sítě například ZLATICKO, PEPICEK nebo MILUJU KAJU. Je samozřejmě možné i tento text úplně vymazat.

Rozšíření pamětí
Rozšiřování pamětí pro kontakty a došlé SMS zprávy jednou z nejčastějších činností. Není problém až několikanásobně zvýšit počet těchto položek. Již u telefonů řady 9xx bylo možné nastavit počet kontaktů na 400 (z výroby 50 nebo 100) a počet SMS třeba na 100 (z výroby 10 nebo 20). Z dostupných materiálů vyplývá že maximální hodnoty byly až 745 kontaktů a 144 SMS zpráv (fungovalo pouze u některých modelů a při použití maximálních hodnot bylo riziko nestabilního chování telefonu). Ve své době toto byla tato paměť naprosto unikátní a konkurenčním výrobcům trvalo opravdu velmi dlouho než něco použily ve svých telefonech.
K adresáři ještě jedna zajímavost – více položkový tvar byl poprvé použit až u telefonu MY X-5m. EEPROM však na něj byla připravena již od telefonů 93x a to dokonce tak že ke každému kontaktu lze teoreticky přiřadit až 255 různých položek.

Field 185 a 16141 - Aktivování skrytých jazyků
Tato metoda se používala nejčastěji u telefonů dovážených z ciziny. Pokud přivezený telefon neměl v menu češtinu nebylo ještě nic ztraceno. Ve flash paměti je vždy nahráno více různých jazyků a v poli 185 je definováno které jazyky budou použity v menu. Podle regionu pro které byly vyrobené telefony určeny Sagem pouze upravil nabídku jazyků přes toto pole.
Vynulováním pole 185 dojde k aktivaci všech jazyků ve flash zóně a jejich plná nabídka se objeví i v menu. Pokud ani po této akci není v telefonu čeština je nutné nahrát do telefonu jinou verzi firmwaru. Pro jazyky T9 je určeno pole 16141, které má týž formát jako 185 a práce s ním je také stejná.

Field 251 - Watchdog
Toto pole je dle mého názoru velmi zajímavé. Nastavuje chování telefonu po jeho zamrznutí, zastavení či zablokování - je vidět že inženýři Sagemu mysleli na vše :-). Přístroj lze nastavit do dvou stavů – Client a Labo. V klientské části se při zamrznutí telefon pokusí provést diskrétní restart. U druhé možnosti telefon provede restart a přejde automaticky do plného servisního menu.

Adventure modely
Pro telefon MW X1 (a jeho následovníky) bylo vyhrazeno několik polí určených pro jejich specifické funkce. Jedním z nich je pole s číslem 12100 v kterém se definovala matice jednotlivých ikon v menu. Těchto ikon mohlo být až šestnáct. Maticové menu nyní využívá například také telefon MY X-7, ale nevím zda je pro jeho matici ikon využito také toto pole nebo byla použita jiná část EEPROM původně rezervovaná pro budoucí použití.
Další zajímavostí je integrovaný barometr, teploměr a výškoměr. Pro jejich nastavení byl použit zbytek pole 12100.

Rychlost komunikace
V menu naleznete položku nastavující jakou rychlostí bude telefon komunikovat přes svůj systémový konektor při spojení s PC. Běžně jsou v nabídce standartní rychlosti 4800, 9600 a 19200 baudů. Telefon však díky poli 147 dovoluje i jiné rychlosti komunikace – od 75 bd do 115200 bd.

Hlasový záznamník
Další zajímavou funkcí je hlasový záznamník – opět je v EEPROM připraven již od řady 93x. V EEPROM je možné nastavit maximální délku záznamů a jejich počet. Zarážející je proč Sagem tuto funkci použil pouze u jediné verze firmwaru u jednoho modelu 939. Až na tuto jedinou výjimku tato funkce nikdy nepracovala a nešla aktivovat. Samozřejmě kromě posledních modelů kde již záznamník funguje.

Field 16140
Posledním polem o kterém se zmíním je to které nese pořadové číslo 16140. Jeho délka je 32 bajtů a jde o hlavní konfigurační pole pro většinu funkcí telefonu. Dovoluje skrývat jednotlivé položky menu nebo vypínat jednotlivé funkce. Namátkou můžeme jmenovat třeba skrytí her, uvítacích sdělení, vypnutí T9, mód psaní klávesnice, aktivace Biorytmů, rozšířené nastavení SMS,... Toto pole je vždy chráněno kontrolním součtem takže bez seznámení s tím jak součty pracují nedoporučuji jeho změnu.

Díky některým výše popsaným funkcím představoval Sagem podle mě v začátcích mobilního boomu u nás technologickou špičku mezi výrobci mobilních telefonů. Když provedeme srovnání s konkurencí – v době Sagemů 92x měla například Nokia na trhu modely 5110, 3210 , Siemens modely řady 25, Alcatel telefony One Touch,... Pokud si vybavuji tak žádný jiný telefon neměl v té době integrováno tolik funkcí jako Sagem. Nokia a Alcatel v té době neměla žádnou vnitřní paměť (u Nokie to trvalo ještě dva roky než se v jejích běžných telefonech objevila paměť pro SMS a kontakty), jinde zase chybělo integrované handsfree, vibrace,...
 
Komentáře, tisk, email upozornění:
Komentáře (3)
Tisk článku
Info email
 
Hodnocení článku:
Špatný článek (hlasováno 653x)
Normální kvalita (hlasováno 596x)
Dobrý až super (hlasováno 583x)
 
Související články:
Chyby a chybky telefonu MY X-6 (14.12.2004)
Tipy a triky pro MY X-6 (04.12.2003)
Rychlé volání na čísla uložená v paměti (07.03.2003)
Jedno programovatelné tlačítko navíc (07.03.2003)
Zajímavý tip pro SMS (07.03.2003)
toplist

© TM 2005