Výroba kabelu k véčkovým Sagemům

Autor: Tomáš Macek (tm@the.cz)
Adresa článku: http://sagem.the.cz/view.php?cisloclanku=2005102001
Téma: Universal
Vydáno: 20. 10. 2005 (3227 zobrazení)
 
Protože se v už i Čechách dostávají do módy telefony véčkové konstrukce, objevují se samozřejmě i otvírací telefony od firmy Sagem. Bohužel jak možná někteří z Vás zjistili sehnat u nás kabel pro tyto telefony je problém.
 
Troška teorie
Existují tři metody jak kabel získat - můžete si ho koupit (bohužel v našich končinách věc málo dostupná), postavit (vyžaduje zručnost s pájkou a trpělivost) nebo přestavět z jiného kabelu. My si popíšeme samozřejmě třetí (nejjednodušší) možnost.
Vhodný kabel najdete snadno. Stejný konektor jako telefony C-2, C-3, C5-2,... se používá i u mobilních telefonů Samsung. A protože všechny kabely pracují v jádru stejně jediný problém je zapojení konektoru. Pokud konektor rozeberete a správně přepojíte jednotlivé piny, máte vyhráno.
Pro takovouto přestavbu je vhodný například kabel pro Samsung S300, který se dá koupit v našich obchodech za rozumnou cenu (od 290,- na www.huramobil.cz do 1450,- na www.pixmania.cz). Při výběru kabelu dejte pozor zda je konektor na straně telefonu rozebiratelný. Do zataveného se budete vloupávat opravdu špatně. Po otevření konektoru mohou nastat dva případy - konektor je plně osazen a jsou napájeny pouze používané piny. V tom případě si můžete vybrat zda chcete celé piny vytahat a přesunout je jinam či napájíte jednotlivé vodiče na nové piny. Druhá možnost je že konektor obsahuje pouze používané piny - v tom případě nezbývá nic jiného než piny vytahat a zastrčit na jinou pozici. Samotné přepojení proveďte podle níže uvedených tabulek.

Varování
Podle obrázků zapojte pouze vodiče RX, TX a GND. Ostatní nechte odpojené!

Zapojení konektoru SAMSUNG


PinFunkcePopis
1,14V_bat 
2TxVysílání
3RxPříjem
8,11GNDZem
16DA I_reset 
17,18V_extExterní napájení


Zapojení konektoru SAGEM


PinFunkcePopis
1Vcharge 
5RxPříjem
6GNDZem
8TxVysílání
 
TISKNI