Změna a skrytí loga na starých telefonech

Autor: Tomáš Macek (tm@the.cz)
Adresa článku: http://sagem.the.cz/view.php?cisloclanku=2005092601
Téma: Universal
Vydáno: 26. 09. 2005 (2623 zobrazení)
 
Tento malý návod je určen majitelům dnes již historických telefonů řady 900 a 3000. U těchto telefonů je možnost místo názvů sítě ke které jste připojeni použít libovolný text (rozumné délky samozřejmě :-)
 
Trocha úvodní teorie
Zobrazení názvu sítě ovlivňuje field 241. Jsou dvě možnosti jeho editace - buď přes kabel nebo pomocí servisního menu. Nebudu zde popisovat postupy jak editovat fieldy nebo jak aktivovat servisní menu, protože na toto téma najdete zde na serveru několik návodů. Ukáži pouze metodu jak poskládat požadovaný text a jaká je struktura pole do kterého se název ukládá.
Pokud si na starém telefonu vyčtete pole 241 můžete obdržet například tento obsah:
32 F0 10 43 5A 20 50 41 45 47 41 53 00 00 00 09.

První tři bajty označují Vaši síť (32 F0 10 pro T-mobile, 32 F0 20 pro Eurotel, 32 F0 30 pro Oskar) a zbytek obsahuje vypisovný text. V našem případě je text zapsán pomocí hodnoty 43 5A 20 50 41 45 47 41 53 a po přeložení získáte název CZ PAEGAS (trocha historie neškodí :-). Poslední bajt pak popisuje počet písmen (zde hodnota 09 protože se jako znak započítávají i mezery). Pokud tedy chcete na displeji vidět třeba nápis nápis NOKIA bude ve finále pole 241 vypadat: 32 F0 10 4E 4F 4B 49 41 00 00 00 00 00 00 00 05.

Převodní tabulka
A - 41
B - 42
C - 43
D - 44
E - 45
F - 46
G - 47
H - 48
I - 49
J - 4A
K - 4B
L - 4C
M - 4D
N - 4E
O - 4F
P - 50
Q - 51
R - 52
S - 53
T - 54
U - 55
V - 56
W - 57
X - 58
Y - 59
Z - 5A
mezera - 20

Úplnou tabulku i se speciálními znaky najdete na adrese http://www.volny.cz/sagemak/char.htm.

Upozornění
Tento postup fungoval u řady 900 jen u novějších firmwarů. V některých případech záleží také na typu použité SIM karty takže postup nemusí vždy fungovat.
Změnou pole 241 nemůže dojít k žádnému poškození telefonu takže úpravy můžete provádět bez obav.
V telefonu lze definovat tři vlastní názvy sítí. Pokud nezabere náš postup zkuste stejnou hodnotu jako jste dali do pole 241 vložit jěště do 242 a 243.
 
TISKNI