Nastavení MMS a wapového prohlížeče

Autor: Tomáš Macek (tm@the.cz)
Adresa článku: http://sagem.the.cz/view.php?cisloclanku=2004010502
Téma: MY X-6, MY V65
Vydáno: 05. 01. 2004 (4795 zobrazení)
 
V článku najdete ukázkové nastavení pouze pro Oskara. Pokud budete potřebovat nastavit telefon pro jiného operátora, můžete postupovat podle tohoto návodu, pouze je třeba použít v některých místech jiné hodnoty (IP adresa, domovská stránka, přihlašovací jméno, heslo). Tyto najdete na webových stránkách vašeho operátora. Tento článek popisuje nastavení na modelu MY X-6. Na ostatních telefonech mohou mít položky mírně odlišné názvy nebo mohou být v menu umístěny jinde.
 
Aktivace potřebných služeb
První a nejdůležitější věcí je aktivace potřebných služeb u operátora. Takže hurá na web, do Hlasové samoobsluhy nebo pěšky do Oskarova obchodu. Je třeba aktivovat si GPRS > Vždy připojen a FotoPošta MMS. Když už budete v těch aktivacích přihoďte si ještě WAP (všechny aktivace jsou zdarma). Vyřízení vašich požadavků bude chvíli trvat - nejdéle by to mělo být tak jeden den. Pokud již máte telefon nastaven a služby aktivovány pro jistotu ještě vypněte a zapněte telefon (občas to bez tohoto restartu může zlobit - zažil jsem u T-mobilu).

Nastavení MMS zpráv
Nyní se můžeme vrhnout na nastavení telefonu. V popisu budou použity názvy položek z telefonu MY X-6, protože jiný bohužel nemám k dispozici. Pro majitele i *nečesky* mluvících telefonů napíši raději i anglické názvy. Začneme s nastavením MMS zpráv: vstupte do menu - Zprávy - Možnosti - MMS (Messages - Options - MMS). Zde na vás vyskočí osm položek:
Uložit odeslané zprávy (Store sent msgs) : zapnout/vypnout
- tato položka je jasná; záleží na vás co vyberete
Režim příjmu (Retrieval mode) : automaticky/ručně/poloautomaticky
- doporučuji nechat na automaticky
Priorita (Priority) : nízká/normální/vysoká
- nastavení priority vaší zprávy; ponechte na normal (stejně změnou ničeho nedocílíte)
Požadovat doručenku (Request delivery) : zapnout/vypnout
- je zajímavé že u MMS doručenky chodí bez problémů (oproti SMS); nastavit na zapnuto
Odeslat doručenku (Send delivery report) : zapnuto/vypnuto
- že by odeslání doručenky při příchodu zprávy pro vás?; nastavit na zapnuto
Doba platnosti (Period of validity) : 1 hodina, 12 hodin, 1 den, 1 týden, maximum
- doba po kterou se bude MMS centrum operátora snažit odeslat vaši zprávu v případě že se ji nepodařilo ihned doručit; nastavte na maximum
MMS ignorovat (MMS ignore): ano/ne
- nastavte na hodnotu ne

Nastavení MMS serveru
Výše popsané položky můžete až na tu poslední nastavit podle své potřeby, ale doporučuji ponechat popsané nastavení. Poslední položkou v tomto menu je MMS server. Vyberte ji a z následující nabídky si zvolte libovolný nevyužitý slot (k dispozici jich je 10). Po jeho výběru na vás vyskočí další položky:
Název přístupu (Provider title)
- zde naťukejte název: Oskar MMS
MMS server (MMS server)
- vložte: http://mms
Preferované připojení (Preferred connection)
- výběr mezi gprs a gsm. Nebudeme GSM nastavovat takže zvolte GPRS
Parametry GSM (GSM parametres)
- Oskar povoluje pouze GPRS takže nemá smysl nastavovat
Parametry GPRS (GPRS parameters)
- zde se opět ukrývá malé menu, které již proběhneme rychle.
APN : mms
Přihlášení na síť (Login) : mms
Heslo (Password) : mms
Adresa IP (IP address) : 010.011.010.111
Typ portu (Port type) : nezabezpečeno

Tímto by byl příjem a odesílání zpráv hotové (můžete to hned otestovat).

Nastavení profilu pro WAP
Teď si ještě nastavíme GPRS profil pro WAP a brouzdání na internetu. Napřed nastavíme Interval přerušení při nečinnosti: WAP - Pokročilé - Nastavení - Interval přerušení (WAP - Advanced - Settings - Linger timer). Zde vložte hodnotu 120 sekund.
Nyní skočte do menu Wap - Pokročilé - Nastavení - Profily (WAP - Advanced - Settings - Profiles). Zde vyberte opět některý volný slot. Objeví se známé menu z nastavení MMS serveru:
Název přístupu (Provider title)
- zde naťukejte název: oskar
Domovská stránka (Homepage)
- vložte: http://wap
Preferované připojení (Preferred connection)
- vyberte položku GPRS jinak GSM (GSM if no GPRS)

V tomto menu zbývají ještě dvě položky - Nastavení GPRS a Nastavení GSM. Podle toho co jste vybrali u Preferovaného připojení nyní postupujte k příslušnému odstavci (pokud jste podle návodu vybrali přednostní používání GPRS a při jeho absenci použití GSM, budete potřebovat oba dva odstavce)

Parametry GPRS (GPRS parameters)
Přihlášení na síť (Login) : wap
Heslo (Password) : wap
Adresa IP (IP address) : 010.011.010.011
Typ portu (Port type) : nezabezpečeno
APN : pokud používáte tarif nastavte wap, majitelé Oskarty nastaví owap

Parametry GSM (GSM parametres)
Přihlášení na síť (Login) : wap
Heslo (Password) : wap
Adresa IP (IP address) : 010.011.010.011
Typ portu (Port type) : nezabezpečeno
Vytočit číslo (Dial-up number) : +420608989896
Režim: (Mode) : Digitální

Tím je nastavení GPRS a WAPového prohlížeče hotovo. Připojení je nastaveno tak že je používáno GPRS (což je finančně výhodnější než normální GSM). Pouze v případě že GPRS není v dané lokalitě dostupné, je použito GSM. Pokud chcete používat pouze GPRS proveďte potřebnou úpravu v položce Preferované připojení.

Několik tipů
Při vyplňování položek dodržte prosím velikost písmen jak jsou použity v článku. Jinak mohou nastat problémy a nastavené funkce nepoběží.
V prohlížeči který je v telefonu Sagem MY X-6 nemusíte navštěvovat pouze wapové stránky. Pokud zadáte platnou adresu, dojde k zobrazení i klasické www stránky (samořejmě v rámci možností telefonu - bez grafiky, formulářů,...)
Telefon pracuje s GPRS ve dvou módech: vždy připojen a připojení na požádání. Jak se bude chovat ovlivníte v menu Nastavení - Sítě - GPRS.
 
TISKNI